“โลตัส” เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 รุ่น สูงสุด 4.00%ต่อปี

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

โลตัส (Lotus’s) ประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 รุ่นจากทั้งหมด 4 รุ่น ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ชูอัตราดอกเบี้ย 3.25-4.00% ต่อปี เหลือรุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน จะประกาศดอกเบี้ยภายหลัง พร้อมเสนอขาย 17-19 ตุลาคม 2565

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทยเปิดเผยว่า บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่และบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s) พร้อมที่จะเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยล่าสุดได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นจากทั้งหมด 4 รุ่น ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2565

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย
นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย

หุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
หุ้นกู้รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี
หุ้นกู้รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี
รุ่นอายุ 1 ปี 6 เดือน จะประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบในภายหลัง
สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่สามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งสิ้น 8 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

 

“เป็นที่น่ายินดีที่ หุ้นกู้ “โลตัส” (Lotus’s) ได้รับกระแสตอบรับจากผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ที่สอบถามผ่านมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสนใจดังกล่าวสะท้อนปรากฏการณ์ที่สำคัญในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพราะถือเป็นครั้งแรกกับการลงทุนในหุ้นกู้ของธุรกิจค้าปลีกแบบ Omni-channel ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งภายใต้แบรนด์โลตัส (Lotus’s) และถือเป็นครั้งแรกของการออกหุ้นกู้โลตัสภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์”นายสมพงษ์กล่าว

ทั้งนี้ อายุของหุ้นกู้แต่ละรุ่นที่มีความหลากหลาย ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A+” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งอยู่ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” ซึ่งจัดอันดับ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ทำให้หุ้นกู้ “โลตัส” (Lotus’s) เป็นทางเลือกที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนรายใหญ่ได้เป็นอย่างดี