เฮ! บอร์ด รฟม.ต่อเวลาโปรฯ ตั๋วเที่ยว MRT ถึง เม.ย. 65 ลดค่าครองชีพ “สีน้ำเงินต่อม่วง” เหมาจ่าย 45 บาท

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

บอร์ด รฟม.ไฟเขียวต่อโปรฯ ตั๋วเที่ยว MRT “สีน้ำเงิน-สีม่วง” ถึง เม.ย. 65 ช่วยลดค่าครองชีพ เผยตอบรับดีค่าโดยสารเฉลี่ยเหลือ 25-30 บาท ใช้สีน้ำเงินเชื่อมสีม่วง เฉลี่ย 45-54 บาท ส่วนคดีบีทีเอสฟ้องแก้เกณฑ์สีส้มเหลือกรณีละเมิด ศาลปกครองกลางนัดพิจารณามี.ค.นี้

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. ที่มีนายสราวุธ ทรงศิวิไล เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564 นั้น ได้มีมติเห็นชอบขยายมาตรการตั๋วเที่ยว MRT สำหรับโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) และตั๋วเที่ยวสำหรับโดยสารร่วมสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงหรือ Multiline Pass : ML Pass ซึ่งจะสิ้นสุดโปรโมชันในวันที่ 31 มกราคม 2565 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565

ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เป็นประจำ ซึ่งนับจากที่ได้เริ่มให้บริการตั๋วเที่ยว MRT ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2564 ดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้โดยสาร ซึ่งหลักการหากครบกำหนดแล้วผู้โดยสารยังคงตอบรับดี จะมีการพิจารณาขยายโปรโมชันนี้ออกไปเรื่อยๆ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอีกทาง

รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันตั๋วเที่ยว MRT สายสีน้ำเงินมีผู้ถือบัตรประมาณ 18% ของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด ขณะที่หากเปรียบเทียบกับปริมาณผู้โดยสารของทั้งสายสีน้ำเงิน สีม่วง จะมีผู้ใช้ตั๋วเที่ยว MRT อยู่ประมาณ 15% ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการเป็นประจำ เพราะมีค่าโดยสารเฉลี่ยที่ถูกกว่า

โดยตั๋วเที่ยว MRT สายสีน้ำเงิน (Blue Line Pass) แบบ 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาทต่อเที่ยว, แบบ 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาทต่อเที่ยว, แบบ 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาทต่อเที่ยว, แบบ 50 เที่ยว ราคา 1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาทต่อเที่ยว

ตั๋วเที่ยว MRT สายสีม่วง (Purple Line Pass) แบบ 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาทต่อเที่ยว, แบบ 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาทต่อเที่ยว, แบบ 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาทต่อเที่ยว, แบบ 50 เที่ยว ราคา 1,100 บาท เฉลี่ย 22 บาทต่อเที่ยว

ส่วนตั๋วเที่ยวใช้ร่วม 2 สาย ( Multiline Pass : ML Pass) แบบ 15 เที่ยว ราคา 810 บาทเฉลี่ย 54 บาทต่อเที่ยว, แบบ 25 เที่ยว ราคา 1,300 บาท เฉลี่ย 52 บาทต่อเที่ยว, แบบ 40 เที่ยว
ราคา 2,000 บาท เฉลี่ย 50 บาทต่อเที่ยว, แบบ 50 เที่ยว ราคา 2,250 บาท เฉลี่ย 45 บาทต่อเที่ยว

ปัจจุบันจำนวนผู้โดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ) และ
MRT สายสีม่วง เฉลี่ยอยู่ที่ 210,000 คน/วัน ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ อยู่ที่ประมาณ
9,000 คน ยังต่ำกว่าช่วงปี 2562 ก่อนเกิดโควิดที่มีผู้โดยสารประมาณ 340,000 คน
@ศาลปกครองกลางพิจารณานัดแรกคดีบีทีเอสฟ้องละเมิดเปลี่ยนเกณฑ์ “สีส้ม”

รายงานข่าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ศาลปกครองกลางได้นัดพิจารณาคดีที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอสซี ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) กรณีมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผู้ชนะการประเมินของเอกสารคัดเลือกเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าฯรฟม.กล่าวว่า ศาลปกครองกลางได้นัดพิจารณาคดีครั้งแรกที่บีทีเอสฟ้องเพิ่มกรณีละเมิด และขอให้ รฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 ชดใช้ค่าเสียหายในมูลละเมิด จำนวน 500,000 บาท ซึ่งยังมีการพิจารณาอีก 2 นัดในเดือนมีนาคม 2565

สำหรับกรณีดังกล่าวไม่กระทบต่อการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระยะทาง 35.9 กิโลเมตรวงเงิน 1.4 แสนล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างรอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกาศขั้นตอนการดำเนินการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 จะพิจารณาร่างเอกสารประกาศเชิญชวนคัดเลือกเอกชน (RFP) ต่อไป

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business